Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021

   Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chốt thời gian thi diễn ra trong 2 ngày, dự kiến vào ngày 7 và 8-7-2021. 

Ngày 6/7Hoàn thiện thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
Sáng 7/7Môn Ngữ Văn, thời gian 120 phút. Giờ phát đề thi: 7h30, thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.
Chiều 7/7 Môn Toán, thời gian 90 phút. Giờ phát đề thi: 14h20, thí sinh bắt đầu làm bài từ 14h30.
Sáng 8/7Các môn thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. Thời gian hoàn thành mỗi môn: 50 phút.
Chiều 8/7Môn Ngoại ngữ. Thời gian hoàn thành: 60 phút.
Sáng 9/7Buổi thi dự phòng.